Σύνδεση      Εγγραφή     Sitemap     instagram facebook
download app
google play app store
Πολιτιστική Διαδρομή Αρχαίων θεάτρων στην Αιτωλία

ΣΗΜ.: Η διαδρομή απεικονίζεται στον χάρτη με πορτοκαλί χρώμα.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ

Στην Αιτωλία, μεταξύ άλλων χώρων θέασης και ακρόασης, υπάρχουν τρία πολύ σημαντικά θέατρα. Τα θέατρα είναι αποτέλεσμα της πολιτιστικής και οικονομικής άνθισης των τριών κυριότερων πόλεων της Αιτωλίας της Καλυδώνας, των Οινιαδών και της Πλευρώνας.

 

 

 

ΟΙ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
ΣΤΟΝ ΧΑΡΤΗ

 

123

Ψηφιακό σύστημα πολυεπίπεδης ανάδειξης της ιστορίας
και του πολιτιστικού αποθέματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
ΟΠΣ 5069382
123

Search