Σύνδεση      Εγγραφή     Sitemap     instagram facebook
download app
google play app store

Εκδηλώσεις 2021

«ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΙΟΡΚΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ»

Οι γυναίκες στην Επανάσταση της Δυτικής Ελλάδας. Οι επιπτώσεις των πολεμικών γεγονότων και ειδικά της πολιορκίας του Μεσολογγίου στη ζωή των γυναικών της Αιτωλίας και της Ακαρνανίας. Οι γυναίκες ως αιχμάλωτες πολέμου, ως ορφανά και ως χήρες. Διάσημες γυναίκες της εποχής που είχαν σχέση (άμεση ή έμμεση) με την Αιτωλοακαρνανία.

Για αυτό κρίνουμε σκόπιμο ότι θα μπορούσε να συμπεριληφθεί ομιλία (ως επί μέρους δράση στις ήδη προγραμματισμένες), που θα αναδείκνυε το θέμα αυτό και την σπουδαιότητα του, στον αγώνα.

 ΤΟΠΟΣ:   ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ  

ΧΡΟΝΟΣ: 24/11/2021


Πηγή φωτογραφιών: https://tinyurl.com/yfstpp2a


NEA-ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Δεν βρέθηκαν νέα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση

Τηλέφωνο

Emails-Website

 

 

123

Ψηφιακό σύστημα πολυεπίπεδης ανάδειξης της ιστορίας
και του πολιτιστικού αποθέματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
ΟΠΣ 5069382
123

Search