Επικοινωνία

Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση: Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32, 26441, Πάτρα

Τηλέφωνο:+30 2613 613 501

 

 Ψηφιακό σύστημα πολυεπίπεδης ανάδειξης της ιστορίας
και του πολιτιστικού αποθέματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
ΟΠΣ 5069382

©2022 Π.Δ.Ε. - Η ΓΗ ΤΗΣ ΦΛΟΓΑΣ. All Rights Reserved. Designed By DYNACOMP S.A.

Search