Σύνδεση      Εγγραφή     Sitemap     instagram facebook
download app
google play app store

Εκδηλώσεις 2021

Υγεία και διατροφή στα χρόνια της Επανάστασης: της Παναιτωλ/ικής Συνομοσπονδίας

Η Παναιτωλοακαρνανική Συνομοσπονδία (ΠΑΝ.ΣΥ) και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, στα πλαίσια των εορτασμών για τα 200 χρόνια από την επανάσταση του 1821, πραγματοποίησαν διαδικτυακή εκδήλωση που αφορούσε στην Πολιορκία του Μεσολογγίου και τα πολεμικά γεγονότα της Δυτικής Ελλάδος. Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για το 2ο θέμα-πλαίσιο της εκδήλωσης με τίτλο: «Υγεία και διατροφή στα χρόνια της Επανάστασης. Περίθαλψη και μέριμνα των Αγωνιστών».

Σύμφωνα με μελέτες σε ιστορικές κ.ά. πηγές, οι συνθήκες υγιεινής διαβίωσης, ένδυσης και διατροφής των υπόδουλων Ελλήνων δεν έχουν αναδειχθεί και καταγραφεί. Κατά τη διάρκεια της εθνικής παλιγγενεσίας υπήρξαν  αναγκαστικές, απρογραμμάτιστες και αλλεπάλληλες μετακινήσεις των αγωνιστών (ο συνωστισμός των πληθυσμιακών ομάδων σε αστικά κέντρα, οι πολιορκίες πόλεων και οχυρών και οι συνεχείς πολεμικές αντιπαραθέσεις), που συνεπάγονταν αφενός ταλαιπωρίες, σε βαθμό ψυχοσωματικής εξόντωσης και αφετέρου έλλειψη πόσιμου νερού, τροφίμων, φαρμάκων και άλλων εφοδίων.

Επιπροσθέτως, σε ορισμένες περιοχές της χώρας, το υγρό κλίμα και το γεωφυσικό περιβάλλον ευνοούσαν την εκδήλωση επιδημιών, που επιβάρυναν ακόμη περισσότερο την δυσμενή κατάσταση των αγωνιστών και των οικογενειών τους.

Όσον αφορά στην περίθαλψη των αγωνιστών, στα πεδία των μαχών οι ελαφρά τραυματισμένοι τύγχαναν φροντίδας επί τόπου, από τους συμπολεμιστές τους, ενώ οι φέροντες βαριά τραύματα διακομίζονταν προς νοσηλεία σε μοναστήρια και αργότερα σε υποτυπώδη νοσοκομεία, τα οποία είχαν αρχίσει να συγκροτούνται εκείνη την περίοδο.

Οι ανωτέρω αντίξοες συνθήκες δεν έκαμψαν τον ηρωισμό ούτε των αγωνιστών, ούτε του άμαχου πληθυσμού προς τη επίτευξη του Εθνικού σκοπού. Ειδικότερα, λαμβάνοντας υπόψη τις πρωτόγνωρες και μοναδικές συνθήκες διαβίωσης, κατά τη πολιορκία του Μεσολογγίου, γίνεται αντιληπτό το μέγεθος της προσπάθειας που κατέβαλαν οι αγωνιστές και οι οικογένειές των προκειμένου να επιβιώσουν.

Εισηγήτρια:

    •  Δρ. Μαρία Σακουφάκη, Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Αττικής.


ΤΟΠΟΣ:  Διαδικτυακή εκδήλωση.
ΧΡΟΝΟΣ:  24/11/2021

NEA-ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Δεν βρέθηκαν νέα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση

Τηλέφωνο

Emails-Website

 

 

123

Ψηφιακό σύστημα πολυεπίπεδης ανάδειξης της ιστορίας
και του πολιτιστικού αποθέματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
ΟΠΣ 5069382
123

Search