Σύνδεση      Εγγραφή     Sitemap     instagram facebook
download app
google play app store

Εκδηλώσεις 2021

«YΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ»

Οι συνθήκες υγιεινής διαβίωσης, ένδυσης και διατροφής, της συντριπτικής πλειοψηφίας των υπόδουλων Ελλήνων, και στον χρόνο διεξαγωγής του αγώνα για την ελευθερία, δεν έχουν αναδειχθεί και καταγραφεί. Στα χρόνια της εθνικής παλιγγενεσίας υπήρξαν απρογραμμάτιστες και αλλεπάλληλες μετακινήσεις των αγωνιστών, ο αναγκαστικός συνωστισμός των πληθυσμιακών ομάδων σε αστικά κέντρα, οι συχνές πολιορκίες πόλεων και οχυρών και οι συνεχείς πολεμικές αντιπαραθέσεις, που συνεπάγονταν αφενός ταλαιπωρίες, σε βαθμό ψυχοσωματικής εξόντωσης και αφετέρου έλλειψη πόσιμου νερού, τροφίμων, φαρμάκων και άλλων εφοδίων. Επιπλέον σε ορισμένες περιοχές της χώρας το υγρό κλίμα και το γεωφυσικό περιβάλλον ευνοούσαν την εκδήλωση επιδημιών, που επιβάρυναν ακόμη περισσότερο την ήδη δυσμενή κατάσταση των αγωνιστών και των οικογενειών τους.

Στα πεδία των μαχών οι ελαφρά τραυματισμένοι ετύγχαναν φροντίδας, επί τόπου, από τους συμπολεμιστές τους, ενώ οι φέροντες βαριά τραύματα διακομίζονταν προς νοσηλεία σε μοναστήρια και αργότερα σε υποτυπώδη νοσοκομεία, τα οποία εν τω μεταξύ είχαν αρχίσει να συγκροτούνται.

Όλες αυτές οι αντίξοες συνθήκες δεν έκαμψαν τον ηρωισμό ούτε των αγωνιστών ,ούτε του άμαχου πληθυσμού προς τη επίτευξη του Εθνικού σκοπού. Ειδικά αν λάβουμε υπόψη τις πρωτόγνωρες και μοναδικές συνθήκες διαβίωσης της πολιορκίας του Μεσολογγίου κατανοούμε το μέγεθος αυτής της προσπάθειας. Ωστόσο δεν έχει αναδειχθεί το θέμα της υγείας ,ούτε η περίθαλψη των αγωνιστών οι οποίοι πολέμησαν σε άθλιες συνθήκες.

Για αυτό κρίνουμε σκόπιμο ότι θα μπορούσε να συμπεριληφθεί ομιλία (ως επί μέρους δράση στις ήδη προγραμματισμένες), που θα αναδείκνυε το θέμα αυτό και την σπουδαιότητα του.

Για το σκοπό αυτό θα διερευνηθούν τα γενικά αρχεία του κράτους ,του ΕΚΠΑ, των πηγών που αναφέρονται στην Πολιορκία του Μεσολογγίου, βιβλιογραφική ανασκόπηση των εκδόσεων που αναφέρονται στα πολεμικά γεγονότα της Δυτικής Ελλάδος κλ.π.


ΤΟΠΟΣ: ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ

ΧΡΟΝΟΣ: 24/11/2021


Δείτε την ομιλία στο youtube: youtu.be


NEA-ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Δεν βρέθηκαν νέα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση

Τηλέφωνο

Emails-Website

 

 

123

Ψηφιακό σύστημα πολυεπίπεδης ανάδειξης της ιστορίας
και του πολιτιστικού αποθέματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
ΟΠΣ 5069382
123

Search