Σύνδεση      Εγγραφή     Sitemap     instagram facebook
download app
google play app store

Εκδηλώσεις 2021

Εντοπισμός, αντιγραφή, επεξεργασία και έκδοση Αρχείου Σισίνη: του Δήμου Πηνειού

Εντός των δράσεων που έλαβαν χώρα προς τιμήν των 200 χρόνων από το 1821 εντάσσεται και η έκδοση μιας νέας συνολικής, επεξεργασμένης και βελτιωμένης συλλογής Αρχείου Σισίνη. 

Ο Δήμος Πηνειού με τη στήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, προέβη σε αναζήτηση και εντοπισμό υλικού στα Γενικά Αρχεία Κράτους, στα Ε.Β.Α., στο Εθνολογικό μουσείο, καθώς και σε ποικίλες συλλογές αρχειακού υλικού Σισίνη διαφόρων ειδικών ιστορικών, ερευνητικών και εξειδικευμένων, μελετητών. 

Ύστερα από τη συλλογή του υλικού ακολούθησε επεξεργασία και επιστημονική τεκμηρίωση των ανευρεθέντων αρχείων και πηγών, προκειμένου να εκδοθούν σε έναν ή περισσοτέρους τόμους. 

Το συνολικό έργο είχε στόχο την επαναφορά και τοποθέτηση ενός πλήρους, ανανεωμένου και τεκμηριωμένου Αρχείου Σισίνη στην οικία Σισίνη, στη Γαστούνη. Επιπροσθέτως, η έκδοση αυτή των τόμων αποσκοπούσε στη διευκόλυνση της ιστορικής έρευνας, κυρίως από νέους επιστήμονες - ιστορικούς καθώς και την ενίσχυση των υφιστάμενων τοπικών και άλλων βιβλιοθηκών της Ηλείας, εφόσον το υλικό θα είναι πλέον συγκεντρωμένο και άμεσα προσβάσιμο σε όλους.

ΤΟΠΟΣ:  Γαστούνη.
ΧΡΟΝΟΣ: 30/10/2021

NEA-ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Δεν βρέθηκαν νέα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση

Γαστούνη, 273 00

Τηλέφωνο

Emails-Website

 

 

123

Ψηφιακό σύστημα πολυεπίπεδης ανάδειξης της ιστορίας
και του πολιτιστικού αποθέματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
ΟΠΣ 5069382
123

Search