Σύνδεση      Εγγραφή     Sitemap     instagram facebook
download app
google play app store

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Αξιοθέατο

Χαλικιώτικο Ρέμα

Το Χαλικιώτικο ρέμα αποτελεί τον δεύτερο κύριο κλάδο του ποταμού Φιδάκια, που είναι παραπόταμος του Εύηνου, και η λεκάνη απορροής του οριοθετείται από τις κορυφές των όρων Μαλοβούνι, Αραποκέφαλα, Τριανταφυλλιά, Χαλίκι και Μελιός. Στο άνω μέρος της λεκάνης εντοπίζεται η Τοπική Κοινότητα Χαλικίου, με όλους τους οικισμούς που την απαρτίζουν, και η περιοχή είναι ενταγμένη στο δίκτυο Natura 2000. Το σπουδαιότερο στοιχείο του ρέματος, ωστόσο, αποτελεί το ποτάμιο σπήλαιο «Θεοτικό», καθώς πρόκειται για σπάνιο γεωλογικό φαινόμενο. Αυτό το σημείο ενδιαφέροντος είναι Ορεινό και Αγροτικό. Είναι προσβάσιμο όλο το χρόνο. Δεν είναι προσβάσιμο μέσω δημόσιας συγκοινωνίας. Δεν έχει κάποια χρέωση ή εισιτήριο. Πηγή φωτογραφιών: Επίσημη ιστοσελίδα Δήμου Θέρμου

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

NEA-ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Δεν βρέθηκαν νέα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση

Χαλικιώτικο ρέμα

Τηλέφωνο

Emails-Website

 

 

123

Ψηφιακό σύστημα πολυεπίπεδης ανάδειξης της ιστορίας
και του πολιτιστικού αποθέματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
ΟΠΣ 5069382
123

Search