Σύνδεση      Εγγραφή     Sitemap     instagram facebook
download app
google play app store

Αρχαιολογικός χώρος

Κάστρο Βλοχού

Το Κάστρο Βλοχού βρίσκεται στο πρόβουνο του Παναιτωλικού Αραποκέφαλα, σε υψόμετρο 688 μέτρων, στη βόρεια πλευρά του χωριού Άνω Βλοχός. Πρόκειται για τα κατάλοιπα του βυζαντινού κάστρου και των τειχών, μέσα στα οποία βρίσκονται και τα ερείπια της ακρόπολης των αρχαίων Θεστιέων, ενώ μέσα στον αρχαιολογικό χώρο δεσπόζει και η Ιερά Μονή Βλοχού. Το κάστρο κτίστηκε από τους Βυζαντινούς, το 1204 πέρασε στη δικαιοδοσία του Δεσποτάτου της Ηπείρου και το 1450 κατελήφθη από τους Οθωμανούς. Αυτό το σημείο ενδιαφέροντος είναι Ορεινό και Αγροτικό. Κατάλληλη εποχή επισκεψιμότητας: Όλο το χρόνο. Δεν είναι προσβάσιμο με δημόσια μέσα μεταφοράς. Δεν έχει κάποιο κόστος ή εισιτήριο. Ωράριο επισκεψιμότητας: Ελεύθερη πρόσβαση. Πηγή προέλευσης φωτογραφικού υλικού: Φωτογραφικό αρχείο Δήμου Αγρινίου.

NEA-ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Δεν βρέθηκαν νέα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση

Θεστιείς

Τηλέφωνο

Emails-Website

 

 

123

Ψηφιακό σύστημα πολυεπίπεδης ανάδειξης της ιστορίας
και του πολιτιστικού αποθέματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
ΟΠΣ 5069382
123

Search