Σύνδεση      Εγγραφή     Sitemap     instagram facebook
download app
google play app store

Αρχαιολογικός χώρος

Αρχαία Μεδεών

Η Αρχαία Μεδεών είναι αρχαία πόλη που εντοπίζεται περίπου 1 χιλιόμετρο νοτιοανατολικά της Κατούνας. Βρίσκεται επάνω στου λόφους Καστράκι και Βλιχίδι και η οχύρωσή της έχει μήκος περίπου 2 χιλιόμετρα με εσωτερικό διατείχισμα. Στη νοτιοδυτική πλευρά της υπήρχε ακρόπολη, ενώ έχουν διασωθεί τα θεμέλια κτιρίων και δύο αρχαία πηγάδια. Το όνομά της προήλθε από τον Μεδεώνα, τον γιο του Πυλάδη και της Ηλέκτρας. Αυτό το σημείο ενδιαφέροντος είναι Ορεινό και Αγροτικό. Κατάλληλη εποχή επισκεψιμότητας: Όλο το χρόνο. Δεν είναι προσβάσιμο με δημόσια μέσα μεταφοράς. Δεν έχει κάποιο κόστος ή εισιτήριο. Ωράριο επισκεψιμότητας: Υπαίθριοι χώροι. Ανοικτοί συνεχώς. https://www.facebook.com/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%A3%CF%8D%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82-%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CE%B1%CF%82-444020082473386/?ref=page_internal

NEA-ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Δεν βρέθηκαν νέα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση

Κατούνα

Τηλέφωνο

Emails-Website

 

 

123

Ψηφιακό σύστημα πολυεπίπεδης ανάδειξης της ιστορίας
και του πολιτιστικού αποθέματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
ΟΠΣ 5069382
123

Search