Σύνδεση      Εγγραφή     Sitemap     instagram facebook
download app
google play app store

Αρχαιολογικός χώρος

Μυκηναϊκοί Τάφοι Καλλιθέας

Οι Μυκηναϊκοί τάφοι στην περιοχή της Καλλιθέας βρίσκονται στις θέσεις Λαγανιδιά και Ραμπαντάνια ή Σπέντζες και απέχουν 2 χιλιόμετρα μεταξύ τους. Στη θέση Λαγανιδιά έχουν ανακαλυφθεί ένας θολωτός τάφος και 23 μικροί θαλαμοειδείς γύρω του. Στη θέση Ραμπαντάνια ή Σπέντζες έχουν βρεθεί δύο θαλαμοειδείς ταφοί και αρκετά ευρήματα με σημαντικότερα ένα χάλκινο ζευγάρι περικνημίδων. Αυτό το σημείο ενδιαφέροντος είναι Πεδινό και Αγροτικό. Κατάλληλη εποχή επισκεψιμότητας: Όλο το χρόνο. Δεν είναι προσβάσιμο με δημόσια μέσα μεταφοράς. Δεν έχει κάποιο κόστος ή εισιτήριο.

NEA-ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Δεν βρέθηκαν νέα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση

Καλλιθέα Πατρών

Τηλέφωνο

Emails-Website

 

 

123

Ψηφιακό σύστημα πολυεπίπεδης ανάδειξης της ιστορίας
και του πολιτιστικού αποθέματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
ΟΠΣ 5069382
123

Search