Σύνδεση      Εγγραφή     Sitemap     instagram facebook
download app
google play app store

Τοπικές Εκδηλώσεις

Καμενιάνεια

Ως Καμενιάνεια ονομάζεται ένα σύνολο εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται από το Σύνδεσμο Καμενιανιτών - Δροβολοβιτών – Δεσινιωτών. Πρόκειται για διάφορες εκδηλώσεις πολιτιστικού, θρησκευτικού και ιστορικού χαρακτήρα, όπως επίσης, και για εθελοντικές δράσεις. Αυτό το σημείο ενδιαφέροντος είναι Ορεινό και Αγροτικό. Είναι προσβάσιμο το Καλοκαίρι. Δεν είναι προσβάσιμο μέσω δημόσιας συγκοινωνίας. Δεν έχει κάποια χρέωση ή εισιτήριο. 

NEA-ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Δεν βρέθηκαν νέα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση

Καμενιάνοι

Τηλέφωνο

Emails-Website

 

 

123

Ψηφιακό σύστημα πολυεπίπεδης ανάδειξης της ιστορίας
και του πολιτιστικού αποθέματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
ΟΠΣ 5069382
123

Search