Σύνδεση      Εγγραφή     Sitemap     instagram facebook
download app
google play app store

image
image
image
Μνημείο

Πέτρινα γεφύρια Αιτωλικού

Τα δύο πέτρινα πολυτοξοτά γεφύρια του Αιτωλικού κατασκευάστηκαν μεταξύ του 1882-1885. Έχουν πλάτος 8 μέτρων και αποτελούν επέκταση των αρχικών πέτρινων γεφυριών του 1848 με πλάτος 4 μέτρων. Αποτελούνται από 32 καμάρες στα ανατολικά και 26 στα δυτικά και είναι έργο εντυπωσιακής αρχιτεκτονικής δομής.

Πηγή Φωτογραφίας: Βασίλης Αρτίκος

image
image
image

NEA-ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Δεν βρέθηκαν νέα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση

Αιτωλικό

Τηλέφωνο

Emails-Website

 

 

123

Ψηφιακό σύστημα πολυεπίπεδης ανάδειξης της ιστορίας
και του πολιτιστικού αποθέματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
ΟΠΣ 5069382
123

Search