Σύνδεση      Εγγραφή     Sitemap     instagram facebook
download app
google play app store
ΨΗΦΙΑΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ

ΨΗΦΙΑΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ

ΨΗΦΙΑΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ

Date

07 Οκτωβρίου 2022

Tags

1821

 

123

Ψηφιακό σύστημα πολυεπίπεδης ανάδειξης της ιστορίας
και του πολιτιστικού αποθέματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
ΟΠΣ 5069382
123

Search