Αξονομετρικό συνολικής διάταξης

Αξονομετρικό συνολικής διάταξης

Για τη στέγαση του φορητού θεματικού πάρκου θα χρησιμοποιηθούν ειδικές κατασκευές αποτελούμενες από συστοιχίες μετασκευασμένων containers, προκειμένου να είναι εύκολη η μεταφορά και εγκατάσταση στα επιλεγμένα σημεία. Το Ψηφιακό Θεματικό Πάρκο θα αποτελείται από θεματικούς σταθμούς. 

Κάθε θεματικός σταθμός θα είναι εγκατεστημένος σε ξεχωριστό χώρο φτιαγμένο από συστοιχία container και θα περιλαμβάνει ψηφιακά εκθέματα. 

Το εποπτικό υλικό και οι ψηφιακές εφαρμογές θα είναι στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα.

Μετά το πέρας των περιοδικών εκθέσεων, θα υπάρξει μόνιμη εγκατάσταση σε δύο (2) σημεία της Δυτικής Ελλάδας, το Μεσολόγγι και τα Καλάβρυτα. 

Σε κάθε ένα από τα τελικά σημεία θα παραμείνει μόνιμα η συμπτυγμένη μορφή του πάρκου αποτελούμενη από έξι (6) containers και τον μισό οπτικοακουστικό εξοπλισμό αλλά με πλήρες περιεχόμενο. 

Στο πλαίσιο του έργου, περιλαμβάνεται η πλήρης δημιουργία του ψηφιακού θεματικού πάρκου, συμπεριλαμβανομένου της προμήθειας μετασκευασμένων containers, οπτικοακουστικού και διαδραστικού εξοπλισμού, εφαρμογών, παραγωγής ψηφιακού οπτικοακουστικού και διαδραστικού περιεχομένου πολιτισμού, καθώς και οι υπηρεσίες εγκατάστασης σε κάθε σημείο, μεταφοράς και οριστικής εγκατάστασης του πάρκου στις τελικές θέσεις προορισμού.

 

Date

09 Αυγούστου 2021

Tags

1821

 Ψηφιακό σύστημα πολυεπίπεδης ανάδειξης της ιστορίας
και του πολιτιστικού αποθέματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
ΟΠΣ 5069382

©2022 Π.Δ.Ε. - Η ΓΗ ΤΗΣ ΦΛΟΓΑΣ. All Rights Reserved. Designed By DYNACOMP S.A.

Search